wezlimit.pl

Tylko
3 proste kroki

  • Aplikacja
  • Weryfikacja
  • Szybki przelew

Opłaty

Koszty, które wiążą się z podpisywaną umową w momencie zaciągania pożyczki przedstawiane są w bardzo jasny i przejrzysty sposób jeszcze przed złożeniem podpisu na umowie. Cała procedura wyjaśniana jest na podstawie jasnego przykładu oraz ustalana zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują na terenie naszego kraju. W grę wchodzi w tym wypadku przede wszystkim ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z poz.zm.) oraz ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Dodatkowe koszty, która wiążą się z zawarciem umowy pojawiają się dopiero wówczas, gdy pożyczka przestaje być spłacana zgodnie z ustalonym harmonogramem, a więc wtedy, kiedy pojawiają się opóźnienia z opłacaniem kolejnych rat.

Całkowity koszt pożyczki

Termin ten obejmuje wszystkie koszty, które pożyczkobiorca musi ponieść wówczas, gdy decyduje się na podpisanie umowy o pożyczkę. Chodzi tu więc o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, a także wszystkie usługi dodatkowe, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do tego, aby pieniądze mogły zostać pożyczone. W tym wypadku w grę wchodzą przede wszystkim koszty ubezpieczenia. Obowiązkiem pożyczkodawcy jest w sposób dokładny i wyczerpujący wskazać całkowite koszty, które wiążą się z zaciąganą pożyczką jeszcze zanim pożyczkobiorca złoży na umowie swój podpis.

Całkowita kwota pożyczki

To termin, który stosowany jest dla określenia wszystkich środków pieniężnych, które pożyczkodawca wskazuje w umowie zawieranej ze swoim klientem. Całkowita kwota do zapłaty To termin, który stosowany jest do określenia sumy całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa procentowa

To termin, który oznacza całkowity koszt pożyczki określony w sposób procentowy. Uwzględnia on wszystkie koszty, do których zalicza się odsetki, prowizje, a także inne opłaty, które pożyczkobiorca ma obowiązek uiścić. RRSO zawsze wyrażane jest w skali jednego roku oraz określane na podstawie wytycznych, które zawarte są w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126 poz. 715 z poz.zm.).

Koszty odstąpienia od umowy oraz spłaty pożyczki przed terminem

Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy pożyczki i to bez podawania powodów, które leżą za taką decyzją. Trzeba to jednak zrobić w ciągu czternastu dni od podpisania umowy. W tym celu należy wypełnić, a następnie przesłać na podany przez pożyczkodawcę adres oświadczenie. Musi być ono zgodne ze wzorem, który określił pożyczkodawca. Oczywiście nie można zapomnieć o zwrocie kwoty, która została wypłacona przez pożyczkodawcę. To także musi zostać wykonane zgodnie z określonym przez pożyczkodawcę regulaminem, który przedstawiamy jest zawsze jeszcze przed podpisaniem umowy.

Możliwa jest także wcześniejsza spłata całości bądź części pożyczki. Wybierając to pierwsze rozwiązanie, warto pamiętać o tym, że całkowity koszt pożyczki zmniejszy się o koszty dotyczące tego czasu, o który okres kredytowania został skrócony. Spłacając część pożyczki, koszta zostają obniżone stosownie do należności, która została spłacona.

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki

W zdecydowanej większości przypadków zależy to od decyzji, jaką podejmie pożyczkobiorca. Zawsze wiąże się to jednak z koniecznością udźwignięcia dodatkowych opłat. Ich wysokość jest różna i zawsze zależy od pożyczkodawcy. Informacje o wysokości opłat związanych z przedłużeniem okresu spłaty pożyczkodawca przedstawia zawsze jeszcze zanim na umowie pojawi się podpis klienta. Warto jeszcze przed podpisaniem umowy dokładnie dowiedzieć się na jakiej zasadzie przedłużany jest termin spłaty zobowiązania. Czas, na jaki wydłużony zostaje termin spłaty może być różny. W zdecydowanej większości przypadków waha się jednak od pięciu do sześćdziesięciu dni.

Niespłacenie pożyczki

W przypadku nieregulowania zobowiązań w terminie, pożyczkodawcy przysługuje prawo wszczęcia czynności upominawczych oraz windykacyjnych. Pamiętać trzeba o tym, że kosztami takiego postępowania obciążona zostaje osoba, która zaciągnęła pożyczkę. W momencie, kiedy konieczne okazuje się być dochodzenie należności w sądzie, pożyczkobiorca musi liczyć się z tym, że to on poniesie koszta postępowania sądowego. Każdy dzień opóźnienia wiąże się również z karnymi odsetkami. Niespłacanie pożyczki to zawsze widmo poważnych kłopotów, których lepiej jest unikać. Dlatego decydując się na pożyczkę, należy zdawać sobie sprawę z tego, że każde zobowiązanie finansowe należy uregulować. Jeśli więc nie stać nas na to, aby pożyczone pieniądze potem oddać, lepiej ich w ogóle nie pożyczać.

RRSO 11,61%Oferta promocyjna